การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
Developing Creative Pop-culture Tourism Indicators in New Normal Era in Chiang Mai, Lamphun and Lampang


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 14 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 กรกฎาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน บพข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
อาจารย์ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์