งานสร้างสรรค์ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวคั่วสมุนไพรจากโครงการพลังปัญญา “ผงโรยข้าวสมุนไพร ORGANIC RICE SEASONING”
Design and Development of Community Product Organic Rice Seasoning from Power of Wisdom Project


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กันยายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 ธันวาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน โครงการพลังปัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์