อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nattapol.cho@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Digital Print ชุด “Origin of life เสร็จสิ้น
การออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย (CTIC)" เสร็จสิ้น
งานสร้างสรรค์ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวคั่วสมุนไพรจากโครงการพลังปัญญา “ผงโรยข้าวสมุนไพร ORGANIC RICE SEASONING” เสร็จสิ้น
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทกล้วยกรอบเค็มจากโครงการพลังปัญญา เสร็จสิ้น