การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทกล้วยกรอบเค็มจากโครงการพลังปัญญา
Design and Development of Salted Banana Community Products from Power of Wisdom Project


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 สิงหาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มูลนิธิมั่นพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์