อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ saharat.ong@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - สารสนเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โปรแกรม Sports Lotto เสร็จสิ้น
SMART VILLAGE MANAGEMENT SYSTEM VIA SMART PHONE WITH LINE API เสร็จสิ้น