ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชานานาชาติ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chiratus.rat@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. - มหาวิทยาลัยเคลมองต์ (Claremont Graduate University) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในศตวรรษที่ 21 เสร็จสิ้น
การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การใช้ไฟฟ้าอาคารในโรงแรมและห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ และโรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ ช้ากว่ากำหนด