การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การใช้ไฟฟ้าอาคารในโรงแรมและห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ และโรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การใช้ไฟฟ้าอาคารในโรงแรมและห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ และโรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน บริษัทอุตรดิตถ์ เอส.พี.เทรดดิ้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร