อาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
อีเมลติดต่อ supawadee.tho@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย