อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
อีเมลติดต่อ chanon.moo@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 35 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษาสมบัติการคีบของวัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ เสร็จสิ้น
เทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิตในขบวนการผลิต เสร็จสิ้น
อิทธิพลของส่วนผสมปูนซีเมนต์ ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ เสร็จสิ้น
พัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เสร็จสิ้น
อิทธิพลของระยะพ่นต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ 13% CR ด้วยเปลวเพลิงความเร็วสูง เสร็จสิ้น
การศึกษาสมบัติในการลดระดับเสียงของวัสดุเชิงประกอบยางพาราผสมซีเมนต์และเส้นในมะพร้าว เสร็จสิ้น
การศึกษาปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์แบบ Resin Transfer Molding (RTM) เสร็จสิ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบที่เสริมแรงด้วยใยสับปะรด: การทบทวนวรรณกรรม เสร็จสิ้น
การศึกษาสมบัติเชิงกลของแนวเชื่อมเหล็กหล่อเหนียวโดยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ GEMINI 680 เสร็จสิ้น
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตเหล็กข้ออ้อยด้วยกระบวนการรีดร้อน เสร็จสิ้น
การศึกษาการดูดซับเสียงจากวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ เสร็จสิ้น
การเชื่อมเหล็กหล่อเหนียวด้วยการเชื่อมไฟฟ้าโดยลงดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ GEMINI 680 เสร็จสิ้น
การศึกษาการออกแบบชุดต้นกำลังขับเคลื่อนรถด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 4 ที่นั่ง เสร็จสิ้น
การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ เสร็จสิ้น
อิทธิพลของมุมในการตัดเฉือนที่ส่งผลต่อแรงในการตัดเฉือนในการกัดแบบเต็มคมตัดต่อวัสดุแม่พิมพ์ดีขึ้นรูปร้อน SKT4 เสร็จสิ้น
การออกแบบการทดลองงานเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลด้วยโปรแกรมสถิติ เสร็จสิ้น
อิฐบล็อกเสริมแรงด้วยเส้นใยชานอ้อย เสร็จสิ้น
การลดขั้นตอนการรอคอยในกระบวนการตอกเม็ดยา เสร็จสิ้น
รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เสร็จสิ้น
การปรับปรุงกระบวนการชุบผิวชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือด้วยไฟฟ้า เสร็จสิ้น
ห่วงโซ่อุปทานวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์บำรุงรักษายานยนต์ เสร็จสิ้น
การลดปริมาณการใช้สารเคมี ในกระบวนการผลิตเลนส์เคลือบสีชนิดพลาสติก เสร็จสิ้น
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุธรรมชาติ (เส้นในสับปะรด) เสร็จสิ้น
การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการแตกหักของเพลาข้อเหวี่ยงเครื่อง เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์การแตกหักของในเลื่อยแบบสายพานแนวตั้ง เสร็จสิ้น
การศึกษาสมบัติเชิงกลและโครงจุลภาคของการเชื่อมเหล็กหล่อเทาเกรพ FC300 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบหุ้มฟลักซ์ เสร็จสิ้น
การลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นครอบแผงเกียร์ เสร็จสิ้น
การศึกษาโครงสร้างรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4 ที่นั่ง เสร็จสิ้น
การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดผสมยางพาราธรรมชาติ เสร็จสิ้น
การลดของเสียจากกระบวนการผลิตฝาสูบรถจักรยานยนต์ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า เสร็จสิ้น
อิทธิพลของระยะพ่นต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ 13% CR เสร็จสิ้น
การศึกษาเปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร้อนและเสียงของกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ เสร็จสิ้น
การศึกษาการสึกหรอของใบเลื่อยที่ใช้ตัดน้ำแข็งแห้ง เสร็จสิ้น
เครื่องอัดคอนกรีตบล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก เสร็จสิ้น
การลดปริมาณการใช้น้ำโดยวิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการเคลือบเลนส์พลาสติก เสร็จสิ้น