อิทธิพลของมุมในการตัดเฉือนที่ส่งผลต่อแรงในการตัดเฉือนในการกัดแบบเต็มคมตัดต่อวัสดุแม่พิมพ์ดีขึ้นรูปร้อน SKT4
The Influesce of Cutting Angle in Full Depth Cutting Milling of Tool Steel Material SKT4


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 27 กรกฎาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 พฤศจิกายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ