สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 56 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
งานจ้างสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - อ.เบตง ตอน บ.หัวสะพาน - อ.เบตง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
งานจ้างสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา-อ.เบตง ตอน ต.ธารโต-บ.หัวสะพาน อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
SIMULATION SYSTEMS OF BEAM DEFLECTION FOR DESIGN MECHANISM BEAM
การประยุกต์ใช้สัญญาณสุ่มขาวแบบเกาส์กับระบบไม่เชิงเส้น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะระบบแห้ง
เการลดของเสีย ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหัวอ่านของฮาร์ดดิส ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมปริมาณ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเจียระไน Walter Helitronic Power ระบบควบคุม Andron
การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศและพัฒนาระบบซ่อมบำรุง หลังการขายเครื่องอัดอากาศในโรงงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตคัตติ้งทูลส์ความแข็งสูงคัตเตอร์ ซีบีดี -2625
การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตฝาล็อคกลอน (Lock Cover A-01) โดยการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีน
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จับยึดในกระบวนการผลิตชิ้นงานความเที่ยงตรงสูง
อิทธิพลกระบวนการเชื่อมมิกต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 309
การพัฒนากระบวนการผลิต คัทติ้งทูลส์ พีซีดี ความเที่ยงตรงสูง กรณีศึกษา สเต็ป ดิล ไดมอนด์ พีซีดี ขนาด 20 มิลลิเมตร
การออกแบบติดตั้งระบบดูดฝุ่นในห้องปฏิบัติงานทางทันตกรรม กรณีศึกษา : ห้องห้องปฏิบัติงานทันตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ความต้านทานการสึกหรอของผิวเคลือบ 13 % โครเมียม ที่พ่นโดยอาร์คสเปรย์
อิทธิพลของกระแสไฟเชื่อมในกระบวนการเชื่อมทิก ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก AISI309
การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตประตูตู้เย็น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตคัตติ้งทูลส์ความเที่ยงตรงสูง
การประยุกต์เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มโนโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาว
อิทธิพลกระแสไฟเชื่อมแบบไฟฟ้าแบบลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์(SMAW)ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก AISI309
อิทธิพลของระยะพ่นต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ 13 % โครเมียม
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมงานบำรุงรักษาอากาศยานส่วนบุคคล ด้วย Microsoft Excel
การลดของเสียจากกระบวนการผลิต Coil core cal. 5000.054 โดยใช้ ซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือ
การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์รีดลวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสปริง เบาะรถยนต์
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมผสม เกรด 6061-T6 , 6063 และ 7075-T6
การออกแบบติดตั้งระบบเติมอากาศในห้องปฎิบัติการงานทันตกรรม กรณีศึกษา : ห้องปฎิบัติงานทันตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
Multi-Criteria Maintenance Technique Selection using Fuzzy Analytic Hierarchy Process
การวิเคราะห์การแตกหักของเฟืองเกียร์ปั้ม
การศึกษาการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตกิ๊ปจับลวด T14 โดยใช้แนวทาง ซิกซ์ ซิกมา กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตกิ๊ปจับลวด
การลดของเสียในกระบวนการเคลือบผิวคัตติ้งทูลส์ทังสเตนคาร์ไบด์
Predictive Maintenance Model For Rotating Machinery Using A Fuzzy Logic
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับเครื่องจักรงานไม้
การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนทางหลวง
การวิเคราะห์กำลังแบกทานของเสาเข็มชนิดปลายฝังในหินด้วยวิธี FHWA (1999)
ELEVATED CYCLE PATH: IS IT SUITABLE FOR BANGKOK, THAILAND?
การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการ
การศึกษาส่วนผสมทางเคมีและโครงสร้างจุลภาคและกระบวนการชุบแข็งกรณีศึกษา : เหล็กกล้าคาร์บอน
การสร้างแผนภาพการสอบเทียบของถังน้ำมันทรงกระบอกในแนวนอน
การลดข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในอาคารสูง
Accurate Empirical Path Loss Models with Route Classification for mmWave Communications
การเพิ่มประสิทธิภาพติดผ้าใบในโครงสร้างยางรถจักรยานยนต์
ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาอัจฉริยะแบบไฮบริด
การกำหนดอายุการใช้งานของฮีตซีลอลูมิเนียมเกรด7022 เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดการทำงานในสายการผลิต
AN EMPIRICAL MODEL FOR FORECASTING ELECTRIC GENERATION FOR NEARSHORE ENERGY POTENTIAL IN THAILAND
การลดของเสียในกระบวนการผลิตโครงแผ่นธาตุในแบตเตอรี่รถยนต์ ด้วยหลักการซิกซ์ ซิกม่า
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหลักของเครื่องป้อนโลหะแผ่นอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการใช้ แผนภูมิเหตุและผล
Multi-Boundary Empirical Path Loss Model for 433 MHz WSN in Agriculture Areas Using Fuzzy Linear Regression
การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นโคนโมเดลชิมาลอน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งชิ้นส่วนในสายการประกอบรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาบริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด
การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่างเหมาะสมสำหรับการเลือกกับดักเสิร์จในการป้องกันฟ้าผ่าที่มีความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย 22 kv โดยวิธีการประเมินดัชนีความเสี่ย
เทคโนโลยีนวัตกรรมประหยัดพลังงานแบบใหม่โดยใช้อนุมานนิวโรฟัซซี่ควบคุมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบแสงสว่างภายในอาคารที่มีแสงจ้าระคายตา เพื่อเพิ่มประสิทธิ
การออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ชนิดกฎอินพุตเดียวที่เหมาะสมสำหรับระบบควบคุมกระบวนการความดันด้วยขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์เพื่อจัดการพลังงาน โดยใช้การควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบ TQM ของระบบโลจิสติกส์และห่
การพัฒนาระบบควบคุมและการมอเตอร์อากาศยานไร้คนขับหลายลำผ่านการสื่อสารไร้สาย 4G
หุ่นยนต์รถดับเพลิงแรงดันน้ำ 7 บาร์
เครื่องอัดไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ
การพัฒนาระบบควบคุมและการมอนิเตอร์อากาศยานไร้คนขับหลายลำผ่านการสื่อสารไร้สาย 4G LTE
การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดาม

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,694,000.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

1,694,000.00฿

2 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ 34 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหัส มิตรสมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอกชัย พรหมมาส 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชุติญา ชวลิตอุชุกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภัทร ฤาชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ 10 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุญาณี บัวชุม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัลลภ เรืองด้วยธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมบัติ ปานสมุทร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนาณัติ จีนะสฤษดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สำลี ลายลักษณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิเชียร ศรีเสือขาม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวลทิพย์ แก้วศรี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อติเทพ ศรีคงศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดำรงค์ รังสรรค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชิต เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขนิษฐา ศรีเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ยุพิน ไชยโคตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รุ่งนภาพร ภูธรธราช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรศิริ จันทร์สุขเจริญจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นภาลัย คำสีม่วง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิชชา อุทธสิงห์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อิฐติศักดิ์ เมืองสง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทรงพล รอดทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐ์จีรา ศรีโภคารัฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จอมภพ ละออ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อลงกรณ์ โสภาพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิกรม พนิชการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โกวิท สุรโกมล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุนิติ สุภาพ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก 14 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษฎา กุลรอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์คนึงนิจ ขันโคกเครือ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรเมศวร์ ไวทยวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีรเดช ชีวนันทชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โสภณ หมานมุ่ย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชวัฒน์ เสมาชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิติศักดิ์ กังละ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปพน สีหอมชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมทนี ศรีตนชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง