การรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสของสายการบินต้นทุน ต่่าเพื่อวิถีชีวิตปกติใหม่
(New normal) The Perception of Artificial Intelligence (AI) “Low-Cost Airline’s Mobile Application Reducing the Exposure” for a New Normal


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 มกราคม. 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 มีนาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 3 มกราคม. 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์