การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างของดวงโคมติดผนังที่มีการกระจายความเข้มส่องสว่าง เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างเหมาะสมในช่วงความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด
Energy Management in Lighting System of Wall Lamp with luminous Intensity Distribution to Optimize Energy Consumption Reduce fof Peak Demand


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 เมษายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ