อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ bancha.bur@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างของดวงโคมติดผนังที่มีการกระจายความเข้มส่องสว่าง เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างเหมาะสมในช่วงความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด เสร็จสิ้น
Doubler Frequency Circuit Design Techniques for Voltage/Current Mode เสร็จสิ้น
Multifunction​ CMOS​ signal converter circuit in​ curent-mode เสร็จสิ้น
Electronically Tunable Differential Difference Current Conveyor Using OTAs เสร็จสิ้น
Extremely Low-Power Fifth-Order Low-Pass Butterworth Filter เสร็จสิ้น