ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนัักกีฬาเทนนิส
Effects of Palms Cooling on Cardiovascular Responses and Performances in Tennis Players


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 มกราคม. 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 27 มิถุนายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย