ศักดิ์ชาย
sakchai


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 16 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ทุนส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ