นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 17 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มีนาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน วช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ