การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน
Design and Implement of Cartesian Robot


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 6 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มีนาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จอมภพ ละออ