อาจารย์จอมภพ ละออ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ jompjop.lao@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การทดสอบประกายไฟโดยใช้เครื่องเจียระไนมือถือและเทียบเคียงลักษณะประกายไฟกับมาตรฐาน JIS G 0566: 1980 เสร็จสิ้น
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน เสร็จสิ้น
Application of Smart Phone for Industrial Barcode Scanner เสร็จสิ้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ เสร็จสิ้น