เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างภายในอาคารของหลอดดิสชาร์จความเข้มสูงด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก
A Technique for Efficiency Increasing of Inside Lighting System with High Intensity Discharge Lamp for Energy Saving Equipment Control using Fuzzy Logic Controllers


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 18 กันยายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 18 เมษายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล