การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2018-05-01
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ โรงแรมราชศุภมิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) จ.กาญจนบุรี
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2560
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างภายในอาคารของหลอดดิสชาร์จความเข้มสูงด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน