การจราจร และวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 14 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 ตุลาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน บ. เอเอไอ กรุ๊ป จก.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก