โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sport Promotion Lotto) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Sport Promotion Lotto


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 กันยายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 กรกฎาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์