วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
Journal of Sports Science and Technology


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
รายละเอียดวารสาร 2/14/1-16
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2014
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของลูกเทนนิสในการเสิร์ฟลูกแฟล็ทจากหน้าไม้แร็กเกตสามรูปแบบโครงสร้างด้วยการจำลองจากเครื่องทดสอบ
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน