โครงการสลากคนรักกีฬาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสลากกีฬา (Sports Lotto)
Sports Lotto


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 28 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 24 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 24 สิงหาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส