การพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์คำศัพท์และการเดาความหมายจากบริบท เพื่อยกระดับในการทำข้อสอบ TOEIC ด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
The development Vocabulary Analysis and Guessing Meaning from Context Clues Exercises to Enhance Reading skill in TOEIC test for first year undergraduate students at Aviation Personnel Development Institute, Kasem Bundit University.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 มิถุนายน 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 มกราคม. 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์