การพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์คำศัพท์และการเดาความหมายจากบริบท เพื่อยกระดับในการทำข้อสอบ TOEIC ด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 14 กันยายน 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 23 มีนาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 23 มีนาคม 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์