การจัดลำดับและการวิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬาเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อไทยแลนด์ลีก 2558
RANKING AND PERFORMANCE ANALYSIS FOR TAKRAW PLAYERS IN THE TAKRAW THAILAND LEAGUE 2015


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 50 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์