อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nantiya.vis@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ANALYZING AND COMPARING THE SKILL EFFICIENCY OF SUCCESSFUL AND UNSUCCESSFUL FEMALE VOLLEYBALL TEAM IN THE NATION LEAGUE WOMEN’S VOLLEYBALL TOURNAMENT 2019 เสร็จสิ้น
การจัดลำดับและการวิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬาเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อไทยแลนด์ลีก 2558 ช้ากว่ากำหนด