การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
Decision Making of Select Korean Restaurant Service Among Private University Students


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 เมษายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์