ประสิทธิผลของหลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล
The Effectiveness of Health Inspirational Curriculum for Nursing Students


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 16 เมษายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 19 มกราคม. 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 มกราคม. 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วราพร ช่างยา