สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานสายการบินกรณีศึกษาบัณฑิตสาขาธุรกิจการบิน
Airline Staff Competency: Case Study of Airline Business Graduate Students


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มีนาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 3 มีนาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 3 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์