การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างสะพานส่วนบนเนื่องจากยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกินพิกัด (กรณีศึกษา: ยานพาหนะที่มีน้ำหนักรวม 150 ตัน วิ่งจากชลบุรีถึงนครสวรรค์)
Safety analysis of Bridge Superstructures Due to Overweight Vehicles (Case Study: 150-ton-gross-weight Vehicle Travelling from Chon Buri to Nakhon Sawan


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 5 พฤศจิกายน 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 27 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 27 พฤศจิกายน 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุนิติ สุภาพ