สำรวจข้อมูลด้านการจราจร งานศึกษาความเหมะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 11 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 กันยายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 29 กันยายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน บ.โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จก.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก