การว่าจ้าง: งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรและขนส่ง ภายใต้โครงการงานจ้างสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานปลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 17 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 10 กันยายน 2607
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 กันยายน 2607
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน บ.ทีอีซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก