การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 29 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 12 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มีนาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก