งานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 กรกฎาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน บริษัท บริษัท ซีซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก