ปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าทางการบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องสายการบินนอร์วิเจียนแอร์ชัทเทิล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 29 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 29 พฤษภาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม