หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
TOEIC Preparation Course for Aviation Personnel Development Institute Students


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 สิงหาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์