การศึกษาความสูงของเมล็ดข้าวโพดที่ลอยตัวในฟลูอิดไดซ์เบดแบบแนวตั้งเพื่อสร้างระบบลำเลียงอัตโนมัติโดยใช้ฮีกปั้มร่วมกับฮีตเตอร์
Study Corn Floating Level in Vertical Fluidized Bed for Automatic Transpoet by Heat Pump and heater


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 5 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มิถุนายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม