โครงการยกระดับความปลอดภัยทางหลวง


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 มีนาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 0 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก