การแก้ปัญหาและความต้องการกับภาวะความเครียดในงานช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด19 ของพนักงานต้อนรับสายการบิน
Work-Stress, Coping and the Needs of Airline Customer Service Agents During Covid-19 Pandemic Spread.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 4 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 4 พฤษภาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม