การออกแบบฉลากสินค้าร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ
LABEL DESIGN OF “MEA LA MOM” KHOA TOM MAT, WAT PAK BO.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มกราคม. 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์