การออกแบบฟิลเตอร์เอ็นดีจากฟิล์มติดรถยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับกับการใช้งานการถ่ายภาพ
nd film


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 7 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 21 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 78 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล