อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ wattana.cha@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การออกแบบฟิลเตอร์เอ็นดีจากฟิล์มติดรถยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับกับการใช้งานการถ่ายภาพ ช้ากว่ากำหนด