ผลงานภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม “วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”
“Wat Pho: Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhalaram Ratchaworamahawihan ”, Architecture drawing


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มกราคม. 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 มกราคม. 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช