การรับรู้ข้อมูลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของพนักงานบริการภาคพื่น กรณีศึกษา การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 29 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 29 พฤษภาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์