ระบบสถานีควบคุมภาคพื้นดินดิจิตอลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 4 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 4 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 50 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สำนักการวิจัยแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ