ศึกษากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF BRAND MARKETING STRATEGIES FOR A FOOTBALL CLUB AT PRIVATE UNIVERSITY IN MIN BURI DISTRICT, BANGKOK


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 กุมภาพันธ์ 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล