การออกแบบและพัฒนาเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม “คุ้งบางกระเจ้า


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มกราคม. 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 30 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า