การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ
PACKAGE DESIGN OF “MEA LA MOM” KHOA TOM MAT, WAT PAK BO.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 21 กันยายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มกราคม. 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์